Amaç

Amaç

• Öğrencilerin, biyomedikal mühendisliği alanının temel prensiplerini öğrenmeleri ve bu alanda uygulama becerisi kazanmaları için fırsat sağlamak;

• Öğrencilere, sistematik problem çözme yeteneği kazandırmak;

• Öğrencilere, sağlık sektöründeki mevcut tıbbi cihaz ve teknolojilerinin kullanım becerisini ve yeni tıbbi cihaz geliştirmek için ilgili alt yapıyı kazandırmak;

• Öğrenciler, sürekli gelişim ve hayat boyu öğrenim konularında teşvik etmek;

• Öğrencileri, biyomedikal mühendislerinin modern teknoloji topluluğundaki rollerinin farkında olmasını sağlayarak, ekip çalışmasına yatkın, etkin iletişim kurabilen, uyum içerisinde ve meslek ahlakına uygun biçimde çalışabilen bireyler olarak yetiştirmek;

• Öğrencilere, uluslararası alanda üretilen bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürmeye katkıda bulunması ve etik davranış bilinciyle hareket etmesi konusunda gerekli altyapıyı sağlamak.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors