KOU
Teknik Eğitim Fakültesi
Güncel  
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Web Sitesine Hoşgeldiniz.

 

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

 

 “Biyomedikal Mühendisliği” mühendislik, matematik, fizik gibi fen alanındaki bilimlerin tıp ve biyoloji gibi yaşayan organizmayla ilgilenen bilimlerin birleşiminden oluşan, disiplinler arası bir çalışma alanıdır.

 

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, özellikleri yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren, yarıiletken malzemelerin keşfi ile başlayan malzeme, elektronik ve bilgisayar mühendisliğindeki hızlı yükselişin sağladığı teknik olanaklar tıp alanında yaygın şekilde uygulanır hale gelmiştir. Örneğin; Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG), Bilgisayarlı Tomografi (BT) gibi tıbbi görüntüleme teknikleri ve ultrason, lazer, kızılötesi ve elektro-uyarım tedavi yöntemleri kullanılmaktadır modern gibi. Böylece, hekimlerin öznel yorumu yerine bilimsel ve objektif verilerle hastalıklara tanı konulması ve hastaların tedavisi gerçekleşmektedir. 

Biyomedikal mühendisleri kendi disiplinler arası bilgilerini görev aldıkları alanlarda tıbbi cihazların, sistemlerin, insan vücuduna destek olan makinelerin tasarım, üretim, işletme, bakım/onarım ve kalibrasyon faaliyetlerinde bulunurlar ve bu faaliyetleri sağlık hizmeti veren kurumlar bünyesinde örgütleyip yönetirler. Günümüzde, Biyomedikal mühendislerinin yüksek teknolojili medikal cihaz üretme, fizyolojik ölçümler için yeni ve verimli metotlar geliştirme, medikal veri/sinyal işleme ve analiz etme, yapay organlar geliştirme vb. uygun gelişmeleri sağlık sistemine sunma gibi sorumlulukları bulunmaktadır.

 

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde kurulan Biyomedikal Mühendisliği bölümümüz öğrencilerine günümüzün teknolojik gelişmelerine uygun bir eğitim vermeyi ve onları tıp ve mühendislik disiplinlerini başarılı bir şekilde birleştiren mühendisler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla bölümün lisans eğitiminin devamı niteliğinde bulunan yüksek lisans ve doktora eğitim programları da açılmıştır.

 

Biyomedikal mühendisliği ülkemizde yeni gelişmekte olan bir mühendislik dalıdır. Başta ülkemiz ve bölgemiz sağlık sektörü, nitelikli biyomedikal mühendislerine ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla mezunların bu çalışma alanlarında istihdam edilerek ülke ve bölge ekonomisine katkıda bulunması hedeflenmektedir.

 

 

 

 

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ARAŞTIRMA ALANLARI

 

BİYOMALZEMELER

 

Canlı dokularla temasta bulunan cihaz, protez veya implantların maddesel özelliklerinin araştırılmasını ve geliştirilmesini kapsamaktadır.

 

BİYOMEDİKAL İŞARET İŞLEME

 

 

Canlı organizmalardaki biyolojik, elektriksel ve kimyasal işaretlerin ölçülmesi ile teşhis ve tedaviye faydalı olması amacıyla işlenmesini içerir.

 

 

BİYOMEDİKAL GÖRÜNTÜLEME VE GÖRÜNTÜ İŞLEME

 

 

Hastanelerimizde ve araştırma merkezlerimizde kullanılması için MRG, BT gibi görüntüleme cihazlarının özelliklerini iyileştirme, yeni görüntüleme teknikleri geliştirme, tıbbi görüntüleme cihazlarından alınan görüntülerin işlenerek teşhis ve tedavide fayda sağlanması gibi amaçlara sahiptir.

 

BİYOMEDİKAL DEVRE TASARIMI VE TIP ELEKTRONİĞİ

 

Bu alanda mevcut tıbbi cihazların geliştirilmesi ve yenilerine öncülük edilmesi amacıyla devre tasarımları yapılmaktadır.

 

BİYOMEKANİK

 

Canlı organizmalar üzerindeki mekanik uygulamalardır. Protez geliştirme, hareket, malzeme deformasyonu gibi konuları içerir.

 

KLİNİK MÜHENDİSLİĞİ

 

 

Hasta bakımını,uygulamalı mühendislik ve yönetim kabiliyetiyle birleştiren, geliştiren ve sağlık teknolojisiyle destekleyen profesyonellerin çalıştığı mühendislik dalı olmakla birlikte bu alanda çalışan mühendisler görüntüleme, teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve araştırmalar için malzeme ve donanım dizayn eden mühendislerdir.

 

 

 

NANOTIP

 

 

Nanoteknolojinin tıp alanındaki uygulamaları olarak nitelendirilebilecek olan nanotıp, başta nanomalzemelerin tanı ve tedavi amaçlı kullanımı olmak üzere, nanoelektronik biyosensörler ve kişiye özel tıp uygulamalarına imkan verecek moleküler nanoteknoloji gibi alanları içerisinde barındırmaktadır. Birden çok disiplinin bir arada çalışmasını gerektiren bu alanın günümüzde ağırlıklı olarak odaklandığı konular ise hassas canlı görüntüleme sistemleri, özellikle kanser için etkin ilaç dağıtım yolları ve nanoparçacık kaynaklı toksisite konularıdır.

 

 

BİYOENFORMATİK VE BİLGİ TABANLI TASARIM

 

 

 

Biyoenformatik istatistik, veri yönetimi, matematik, programlama gibi alanların moleküler biyoloji alanına geliştirilerek uygulanmasıdır. Biyoenformatik algoritmalar kullanılarak protein ve DNA sekansları karşılaştırılabilir ve aralarındaki yapısal ve işlevsel bağlantılar ortaya çıkarılabilir.

 

KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ

 

Biyomedikal mühendisliği, disiplinler-arası (ya da çok-disiplinli) çalışmayı gerektirdiği için Üniversitelerde Tıp Fakültelerinin  hemen her Anabilim Dalı ile Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Makine Mühendisliği gibi bölümleri ile ortak çalışmalar yürütülebilmektedir.

 

 

 

 

Web Master: Çağatay TAŞDEMİRCİ

 

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
41380, Umuttepe/KOCAELİ TÜRKİYE
Tel: +90 (262) 303 22 02 / Fax: +90 (262) 303 22 03