Hakkımızda

Hakkımızda

Biyomedikal Mühendisliği, mühendislik ve tıp bilimleri arasında bir köprü vazifesi yapan, fen ve mühendislik bilgi birikimlerinin tıp ve biyoloji alanlarına uygulayarak sağlık alanındaki problemlerin çözümüne yardımcı olan disiplinler arası bir uzmanlık sahasıdır. Görev aldıkları alanlarda veya sağlık kurumlarında teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan insan vücuduna destek olan mekanik ve elektronik cihaz ve sistemlerin analizi, ölçme, teknik işletme, bakım-onarım, tıbbi cihaz yönetimi, kalibrasyonu faaliyetlerini yetkin bir şekilde örgütleyip yönetirler. Aynı zamanda, bu tür makinelerin, cihazların veya sistemlerim üretimi sanayinde görev alarak bu cihazların tasarımı, üretimi ve en önemlisi ilgili AR-GE faaliyetlerini yürütür.


Sağlık kurumlarında ölçme ve görüntüleme amacıyla EKG, EMG, EEG, röntgen, ultrason, CT, MR, PET vb sistemleri teşhise yönelik; radyoterapi ve lazer sistemleri ise tedaviye yönelik biyomedikal cihaz ve sistemler çok yaygın kullanılmaktadır. Sağlık hizmeti veren kurumlarımızda yaklaşık 20,000 farklı tıbbi cihaz ve sistem kullanılmakta olup, tıbbi cihaz, alet, malzeme ve yazılım konusunda ülkemiz büyük oranda dışa bağımlıdır. Bunun en önemli sebebi, yerli firmaların yeterli AR-GE yeteneği olmayan küçük işletmeler niteliğinde olması ve yerli AR-GE’siz ürünlere olan güvensizliktir. Dış kaynaklı tıbbi cihazların son derece pahalı olması sebebi ile ülkemizde ikinci el tıbbi cihazlar kolaylıkla ithal edilip hizmete alınabilmektedir.Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors