KOU
Teknik Eğitim Fakültesi
 

 

 

 

MEVCUT LABORATUVARLAR


 

Biyomekanik Laboratuvarı

   

Bu laboratuvarımızda olan cihazlara en son 3 Boyutlu yazıcı (Ultimaker II) alınarak dahil edilmiştir. Bu cihaz da derslerde kullanılmaya başlanmıştır.

 

3 Boyutlu (3B) Yazıcı Ultimaker II

Masaüstü Tarayıcı ve Freze

Masaüstü Torna Cihazı

Çekme cihazı (2kN)

DEWE-43 Data Logger

9 Adet PC ve aşağıda belirtilen yazılımlar bulunmakta ve kullanılmaktadır.

 

Yazılımlar:

    Roland Model A MDX20, Player 4, MIMICS, ANSYS 13, Geomagic, Adams, SolidWorks, AutoCAD, Matlab, MasterCAM, LabView

 

Biyomekanik Laboratuvarı

Şekil 1. Biyomekanik Laboratuvarındaki cihazlar ve örnek ANSYS çalışmaları

 


 

Elektronik, Devre Analizi ve Mantık Devreleri (EDM) Laboratuvarı

 

Bu laboratuvarımızda olan cihazlara 2014-2015 eğitim yılı içerisinde 11 adet dijital osiloskop (AA Tech ADS-3072-B, 2 kanal 70 MHz) ve 15 adet dijital sinyal üreteci (AA Tech AWG-1010 10 MHz) alınarak dahil edilmiştir. Bu cihazlar 2014/2015 bahar yarıyılından itibaren derslerde kullanılmaya başlanmıştır.

 

  107 m2 alana sahip olup, önemli cihazları şunlardır;

Elektronik deney seti (20 adet)

Endüstriyel elektronik deney seti (1 adet)

Mantık devreleri deney seti (40 adet)

Dijital Osiloskop (14 adet)

Analog Osiloskop (20 adet)

Sinyal jeneratörü (30 adet)

Frekans sayıcı (2 adet)

Güç kaynağı (20 adet)

Analog ve dijital güç kaynağı (20 adet)

Dijital ölçü aleti (40 adet)

Temel elektronik deney seti (1 adet)

Temel elektronik eğitim seti (10 adet)

DC motor devresi eğitim seti (1 adet)

Endüstriyel sensörler eğitim seti (1 adet)

Röleler ve zaman devreleri eğitim seti (1 adet)

Endüstriyel kontrol elemanları eğitim seti (1 adet)

Multivibratörler eğitim seti (1 adet)

İşlemsel yükselteçler eğitim seti (3 adet)

Devre kurulum kartı (10 adet)

 

Şekil 2’te görülen EDM laboratuvarında, ikişerli grup halinde 40 kişi aynı anda deney yapabilmektedir.

 

S5007706

Şekil 2. Elektronik, Devre Analizi ve Mantık Devreleri Laboratuvarından Görünümler.

 

 

Biyomedikal Veri Toplama Sistemi Laboratuvarı

 

Yeni kurulmakta olan bu laboratuvar için 3 adet BIOPAC BSL Biyomedikal Pratikleri Eğitim Sistemi satın alınmıştır. Lisans ve lisansüstü derslerinde kullanılmaya başlanılan bu sistem ile Biyomedikal Mühendisliğinin temel elektrofizyolojik sinyal örneklerini kapsayan elektrokardiyografi (EKG), elektromiyografi (EMG), Elektroensefalografi (EEG), elektrogastrogram (EGG), elektrookulogram (EOG) ölçümleri yapılabilmektedir.

 

 

Biyomekanik Laboratuvarı

Şekil 3. Öğrenci deneylerinden örnek bir BIOPAC ölçümü.

 


 

Mikrodenetleyici Laboratuvarı

 

80 m2 alana sahip olup, önemli cihazları şunlardır;

 

Bilgisayar (30 adet)

Projeksiyon cihazı

Switch (2 adet) ve bilgisayarlar arasında ağ bağlantısı (internet imkânı)

8051 tabanlı Mikrodenetleyici deney seti (20 adet)  

 

Şekil 4’te görülen Mikrodenetleyici laboratuvarında ikişer kişilik guruplar halinde aynı anda toplam 60 kişi çalışabilmektedir.

 

FPGA Laboratuvarı

 

70 m2 alana sahip olup, önemli cihazları şunlardır;

 

Bilgisayar (25 adet)

Switch (2 adet) ve bilgisayarlar arasında ağ bağlantısı (internet imkânı)

FPGA Deney Seti (20 adet)

 

Şekil 5’te görülen FPGA laboratuvarında ikişer kişilik gurup halinde aynı anda toplam 50 kişi çalışma imkânı bulabilmektedir.

 

S5007711

Şekil 4. Mikrodenetleyici Laboratuvarı

S5007718

Şekil 5. FPGA Laboratuvarı

 

 

 

 

Bilgisayar Laboratuvarı

 

40 m2 alana sahip olup, önemli cihazları şunlardır;

 

Bilgisayar (20 adet)

Switch ve bilgisayarlar arasında ağ bağlantısı (internet imkânı)

Projeksiyon cihazı

Bu laboratuvarda, ikişer kişilik guruplar halinde aynı anda toplam 40 kişi çalışabilmektedir.

 

S5007757

Şekil 6. Bilgisayar Laboratuvarı