Olanaklar

Elektronik, Devre Analizi ve Mantık Devreleri (EDM) Laboratuarı

 •  Elektronik deney seti (20 adet)
 •  Endüstriyel elektronik deney seti (1 adet)
 •  Mantık devreleri deney seti (40 adet)
 •  Dijital Osiloskop (20 adet)
 •  Dijital Sinyal jeneratörü (20 adet)
 •  Frekans sayıcı (2 adet)
 •  Analog ve dijital güç kaynağı (20 adet)
 •  Dijital ölçü aleti (40 adet)
 •  Temel elektronik deney seti (1 adet)
 •  Temel elektronik eğitim seti (10 adet)
 •  DC motor devresi eğitim seti (1 adet)
 •  Endüstriyel sensörler eğitim seti (1 adet)
 •  Röleler ve zaman devreleri eğitim seti (1 adet)
 •  Endüstriyel kontrol elemanları eğitim seti (1 adet)
 •  Multivibratörler eğitim seti (1 adet)
 •  İşlemsel yükselteçler eğitim seti (3 adet)
 •  Devre kurulum kartı (10 adet)

EDM laboratuarında, ikişerli grup halinde 40 kişi aynı anda deney yapabilmektedir.Mikrodenetleyici Laboratuarı

 •  Bilgisayar (30 adet)
 •  Projeksiyon cihazı
 •  Switch (2 adet) ve bilgisayarlar arasında ağ bağlantısı (internet imkânı)
 •  PIC16F877A Mikrodenetleyici Deney Seti (17 adet)
 •  Arduino Mega (Atmega2560) Mikrodenetleyici (30 Adet)
 • 5 Adet Rasberry Pi 3 Mikrodenetleyici Kartları
 • 2 Adet Lojik Analizör (1 Adet 32, 1 Adet 64 Kanal)
 • Çeşitli Sayılarda Medikal ve Fiziksel Değer Ölçen Sensörler

Mikrodenetleyici laboratuarında ikişer kişilik guruplar halinde aynı anda toplam 60 kişi çalışabilmektedir.


Bilgisayar Laboratuarı

 •  Bilgisayar (30 adet)
 •  Switch ve bilgisayarlar arasında ağ bağlantısı (internet imkânı)
 •  Projeksiyon cihazı

Bilgisayar Laboratuvarında aynı anda toplam 30 kişi için çalışma imkânı sunulmaktadır.
Biyomedikal Ölçme ve Enstrümantasyon Laboratuvarı

 •  3 Adet BioPac Fizyolojik Veri Ölçüm Cihazı Bulunmaktadır.
 • Bu cihazlar ile EKG, EMG, EEG, EOG, Kan Basıncı, Pulse Oksimetre ile kandaki oksijen yoğunluğu, Tepki sürelerinin ölçülmesi, Solunum ile ilgili deneyler yapılabilmektedir.Biyomekanik Laboratuvarı

Biyomekanik Laboratuvarında ;

3 Boyutlu Yazıcı

3 Adet Bilgisayar 

Kemik Kesme Cihazları

Masaüstü Tarayıcı ve Freze

Masaüstü Torna Cihazı

Çekme Cihazı 

ve çeşitli medikal Cihazlar bulunmaktadır.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors